הקמת האתר לחברת Guapas – בגדי מעצבים
https://www.guapas.co.il