קצב – בית ספר למוזיקה 2016-09-18T19:34:03+00:00

תיאור פרוייקט

אתר שבנינו לבית ספר למוזיקה – קצב. האתר בא לתת פתרון ולהציג את כלל השירותים שקצב מציעים לתלמידים. כמו כן, האתר מציג את צוות המורים ועוד.

פרטי הפרוייקט

Skills Needed:

קטגוריות