תיאור פרוייקט

אתר שבנינו לבית ספר למוזיקה – קצב. האתר בא לתת פתרון ולהציג את כלל השירותים שקצב מציעים לתלמידים. כמו כן, האתר מציג את צוות המורים ועוד.