תיאור פרוייקט

בניית אתר אינטרנט ל- FSM – תל אופן. איפיון וביצוע מלא על פי עיצוב האתר. האתר מספק מענה לצרכי החברה במישור השיווקי לשווקים בעולם.